Aktualności

DATA
26 listopada 2019
Uncategorized
Poszukiwane: zespół, kompetencje i dobre przywództwo. Wybory młodego pokolenia polskich firm rodzinnych
Młode pokolenie przedsiębiorców z firm rodzinnych szuka możliwości nabycia nowych kompetencji, rozwija swoje umiejętności w nowych obszarach, zdobywa doświadczenie nie tylko we własnej firmie rodzinnej, ale i w zewnętrznych przedsiębiorstwach, międzynaro­dowych korporacjach, bądź jako freelancerzy – sprawdzając się w nowych sytuacjach i kon­tekstach zawodowych. Czego nas uczy proces poszukiwania? Czy udaje nam się znaleźć to, […]
Czytaj
DATA
26 listopada 2019
Uncategorized
W sercu przedsiębiorczości. Pochodzić z rodziny przedsiębiorców
Chwyciłam długopis z napisem „Born that way” i pomyślałam, że tak – to prawda. Urodziłam się w rodzinie przedsiębiorców, jestem przedsiębiorcą i większość podejmowanych przeze mnie w życiu decyzji, świadomych czy nieświadomych, nosi znamię przedsiębrania wyzwań. Podążam własną drogą. Ten sposób przeżywania życia osobiście lubię nazywać drogą ser­cotwórczości. To droga kreacji i doświadczania siebie, emocji, […]
Czytaj
DATA
26 listopada 2019
Uncategorized
Co liczy się przy wyborze następcy w rodzinnym przedsiębiorstwie: zaangażowanie, talent czy po prostu przynależność do rodziny?
Jedni mówią „rodzina ponad wszystko“, a inni „przyjaciele są lepsi niż rodzina”. „Krew jest gęstsza od wody”, głosi przysłowie. Co jest w takim razie prawdą? I jak sprawa ma się z przedsiębiorstwami rodzinnymi? Stwierdzenie oznacza, że rodzina jest człowiekowi bliż­sza i ważniejsza niż wszystko inne. Z systemowego punktu widzenia przynależność do rodziny nie pod­lega wypowiedzeniu […]
Czytaj
DATA
26 listopada 2019
Uncategorized
Rodzinny sukces małego browaru. Dziecko piwnej rewolucji – GZUB
GZUB to słowo pochodzące z gwary poznańskiej i oznaczające dziecko lub brzuch piwny. Nawiązanie to wpisuje się stylowo w trendy związane z rozwijającą się na naszych oczach piwną rewolucją w Polsce. Bawarskie Prawo Czystości (niem. Reinheitsgebot) z 1516 roku, które nakazywało, że piwo musi składać się wyłącznie z wody, chmielu i słodu (jęczmienne­go) odchodzi do […]
Czytaj
DATA
26 listopada 2019
Uncategorized
Jak przejąć ster w firmie po charyzmatycznym liderze?
Jednym z poważniejszych wyzwań, jakie stoją przed sukcesorem w procesie zmiany pokole­niowej w firmie rodzinnej, jest mierzenie się z autorytetem dotychczasowego lidera. Podzielę się swoim doświadczeniem i przemyśleniami w tym zakresie. Jestem sukcesorem w firmie, którą przed 30 laty założył mój Tata. W ciągu 20 lat rozwinął ją i doprowadził do znaczącej pozycji rynkowej. W […]
Czytaj
DATA
26 listopada 2019
Uncategorized
Cztery duże województwa liderami innowacyjności. Zaskakują wyniki mniejszych regionów
Według rankingu „Indeks Millennium 2018 – Potencjał Innowacyjności Regionów”, w czołówce województw o największym potencjale innowacyjności utrzymują się niezmiennie cztery województwa: mazowieckie, małopolskie, pomorskie oraz dolnośląskie. Zaskoczeniem jest awans mniejszych województw. Największy wzrost innowacyjności osiągnęły województwa opolskie – awans aż o 3 pozycje oraz łódzkie – 2 pozycje w górę. W 2016 roku Bank Millennium […]
Czytaj
DATA
26 listopada 2019
Uncategorized
Jak inwestycja w sport buduje rozpoznawalność marki firmy rodzinnej za granicą?
Gdy jego ojciec i wujek budowali sukces Trefla, towarzyszył temu przedsięwzięciu od sa­mego początku – już jako młody chłopak pomagał w produkcji puzzli w garażu dziad­ka. Wychowanie w duchu przedsiębiorczości czy sportowych wartości wpajanych przez charyzmatycznego ojca zaowocowało: dzisiaj Marek, sukcesor, jest teraz jedną z naj­ważniejszych osób w biznesie rodziny Wierzbickich, twórców Grupy Trefl S.A., […]
Czytaj
DATA
26 listopada 2019
Uncategorized
Zanim przejmiesz stery – budowanie autorytetu i ścieżki kariery sukcesora
W 1981 roku w Paryżu powstało Stowarzyszenie Henokiens zrzeszające 48 firm rodzinnych z całego świata. Aby stać się członkiem tego klubu firmy muszą istnieć minimum 200 lat, a zakładające je rodziny muszą mieć większościowy udział w ich własności. Ponadto przynaj­mniej jeden przedstawiciel rodziny musi zarządzać firmą lub zasiadać w jej radzie nadzor­czej. Stworzenie firmy, która […]
Czytaj
DATA
26 listopada 2019
Uncategorized
Historia napisana przez rodzinę jednym długopisem – legendarny BIC na przestrzeni pokoleń
Baron Marcel Bich dał początek nowemu światowemu trendowi – używania produk­tów jednorazowego użytku, dostępnych na co dzień, w masowej skali dla każdego. Jego podparyska rodzinna firma daje dziś zatrudnienie ponad 15 tysiącom pracowników na całym świecie. BIC to firma rodzinna notowana na giełdzie paryskiej i światowy lider w branży artykułów piśmienniczych, zapalniczek i maszynek do […]
Czytaj
DATA
26 listopada 2019
Uncategorized
Współpraca Firm Rodzinnych z funduszami Private Equity i Venture Capital. Trzecia droga sukcesji
Jak zachować wpływ w Firmie Rodzinnej i dążyć do jej rozwoju a jednocześnie uwol­nić kapitał, uzyskać dywersyfikację aktywów oraz wejść na ścieżkę innowacji i sa­modzielności biznesowej Sukcesorów? Czy to w ogóle możliwe? Firmy Rodzinne, Założyciele i Sukcesorzy stają przed kluczowym pytaniem o model sukcesji. Dwie skrajne ścieżki każą wybie­rać pomiędzy kontynuowaniem działalno­ści przez Sukcesorów a […]
Czytaj
DATA
26 listopada 2019
Uncategorized
W DRODZE NA SZCZYT – PROFIL KOMPETENCJI
Kompetencje – na kompetencje składają się umiejętności praktyczne i wiedza teoretyczna z określonego obszaru. Wprowadzenie Jak określić obszary rozwojowe następców? Każdy suk­cesor może we współpracy z moderatorem procesu – np. pracownikiem HR lub zaufanym doradcą – spróbować dokonać samooceny – wykreślić profil, z którego będzie można odczytać, które z kompetencji na dany czas przodu­ją, a […]
Czytaj
DATA
26 listopada 2019
Uncategorized
WŁASNA TOŻSAMOŚĆ ZAWODOWA
Wprowadzenie Dość powszechne jest myślenie, że skoro rodzice założy­li prosperującą firmę, to niejako „obowiązkiem” dziecka jest jej przejęcie i dalsze pomnażanie rodzinnego majątku. Rodzice czasami stawiają dziecko w trudnej sytuacji, wy­wierając podświadomie presję związaną z dalszym prowa­dzeniem biznesu. Podjęcie decyzji o drodze zawodowej jest ważnym wyzwaniem. Warto przeanalizować możliwe opcje i rozważyć, co stanie się […]
Czytaj
DATA
26 listopada 2019
Uncategorized
Werner Kenkel – jak wartości zakorzenione przez ojca wpłynęły na gotowość dwóch synów do przejęcia odpowiedzialno­ści za firmę w obliczu nagłej sukcesji
W czasach, w których rodziła się historia ich firmy, udawało się przetrwać tylko „naj­twardszym wizjonerom”. Chociaż zarówno Adam, jak i jego brat Damian nie byli gotowi na sukcesję, 14 lat temu przejęli stery i rozwinęli firmę do międzynarodowej rangi. Dziś rodzina Kenkel zatrudnia w swoich szeregach 1500 pracowników i obsługuje portfo­lio 1000 klientów, będąc jednocześnie […]
Czytaj
DATA
26 listopada 2019
Uncategorized
Wspieraj swoich sukcesorów! Niech pokonują własne ograniczenia!
Proces zmiany pokoleniowej to zjawisko, któremu towarzyszy bardzo wiele emocji. To wła­śnie obawy przed sprostaniem presji i oczekiwaniom rodziców, rodzeństwa, małżonków, pracowników i ich rodzin powodują, że sukcesja to interdyscyplinarny i wielowątkowy, a przede wszystkim bardzo emocjonalny proces, któremu efektywnie sprostają tylko ci suk­cesorzy, którzy będą na te trudne i niekiedy ambiwalentne emocje przygotowani. W […]
Czytaj
DATA
26 listopada 2019
Uncategorized
Budowanie potencjału zespołu
Ludzie z natury stworzeni są do tego, aby pracować w grupach. Już na samym początku swojego istnienia jesteśmy członkami pewnej grupy – rodziny. W ko­lejnych etapach życia z reguły napotykamy i współtworzy­my takie grupy jak: koledzy z podwórka, znajomi ze szkoły, przyjaciele ze studiów, czy w końcu nasi towarzysze w pracy. W każdej z tych […]
Czytaj
DATA
26 listopada 2019
Uncategorized
JOHN GRAHAM, W OMAHAJSKIEJ FILII DOMU GRAHAM I SKA DO PIERREPONTA GRAHAMA W GŁÓWNEJ OFICYNIE W CHICAGO. MR. PIERREPONTOWI NIEKONIECZNIE W SMAK IDZIE METODA CZCIGODNEGO MILLIGANA. WIĘC SIĘ O NIEJ NIECO OTWARCIE ROZPISAŁ. Omaha, 1. września 189…
Kochany Pierreponcie! Twoje pismo z 30 z… m… sprawiło mi wielką przykrość. Nie lubię tych wyrzekań, że nie możesz pracować pod Milliganem czy pod kim innym, bo to świadczy o zasadniczej słabości. A zresztą zważ, że firma wcale nie troszczy się o to, jak się tobie podoba przełożony, lecz o to, jak się ty podobasz […]
Czytaj
DATA
26 listopada 2019
Uncategorized
Winnica: biznes rodzinny dla pasjonatów
Winnica to marzenie biznesowe realizowane przez cierpliwych inwestorów. Owoce można zbierać minimum w trzecim roku od nasadzenia, a rentowność niedużej, trzyhektarowej win­nicy osiąga się po kolejnych kilku latach, a często znacznie dłużej. W zależności od poziomu inwestycji, przyjętej strategii komercyjnej, a także od wielkości, trudnych do przewidzenia plonów. To jednak nie zniechęca inwestorów, którzy są […]
Czytaj
DATA
26 listopada 2019
Uncategorized
„Immer besser” wkracza do Polski. Czy reguła stworzona ponad 100 lat temu może być zapisana w DNA czwartego pokolenia firmy Miele?
Miele od ponad stu lat oferuje swoim klientom najwyższej klasy innowacyjne urządzenia AGD. Firmę założyli w 1899 roku Carl Miele i Reinhard Zinkann, a dziś rodzinnym przedsię­biorstwem kieruje już czwarte pokolenie. Firma Miele tworzy domowe urządzenia kuchen­ne, pralnicze, odkurzacze oraz urządzenia dla profesjonalistów, kreuje najnowsze standardy, a jej produkty zyskały w Polsce miano długowiecznych. Choć […]
Czytaj
DATA
26 listopada 2019
Uncategorized
Odwrócona sukcesja. Dziadek Ben pomaga w rozwoju biznesu
Firma z Thixendale w Wielkiej Brytanii produkująca olej powróci do korzeni, gdy ojciec właściciela zajmie stałą pozycje w firmie, którą pomagał zakładać 9 lat temu. Po przejściu na emeryturę Ben Palmer dołączy do swojego syna Adama Palmera, dyrektora firmy Yorkshire Rapeseed Oil i jego teamu i będzie zatrudniony na cały etat. Wcześniej pracował jako kapitan […]
Czytaj
DATA
26 listopada 2019
Uncategorized
Wsparcie unijne dla firm z sektora MŚP
Firmy z sektora MŚP mogą obecnie liczyć w Banku Millennium na wsparcie finansowe z udziałem dotacji unijnych w ramach trzech programów – gwarancji de minimis, bezpłatnych gwarancji POIR (Biznesmax) oraz kredytu na innowacje technologiczne. Na szczególną uwagę zasługuje pro­gram bezpłatnych gwarancji POIR, za­planowany jako wieloletnie wsparcie dla firm w ich planach inwestycyjnych oraz w dostępie […]
Czytaj
DATA
26 listopada 2019
Uncategorized
Rodzinność nie zostawiła nas na lodzie. Rozmowa z Małgorzatą Grycan, sukcesorką firmy rodzinnej Grycan – Lody od pokoleń
Jej rodzina to ikony polskiego rynku lodów. W kolejce do słynnej Zielonej Budki przy uli­cy Puławskiej w Warszawie ustawiała się cała Warszawa. Dorastała równolegle z biznesem przedsiębiorczych rodziców, który zna od dziecka i od podszewki. Teraz nadchodzi jej czas na napisanie własnych kart bogatej historii rodziny Grycanów. M.in. o dzieciństwie w firmie, ścieżce sukcesorki, współpracy […]
Czytaj
DATA
26 listopada 2019
Uncategorized
Struktury nieśmiertelności – Jak Ingvar Kamprad zapewnił IKEI nieśmiertelność
„Tworzenie lepszego życia na co dzień dla wielu ludzi poprzez oferowanie szerokiego asor­tymentu dobrze zaprojektowanych, funkcjonalnych artykułów wyposażenia domu w cenach tak niskich, by jak najwięcej ludzi mogło sobie na nie pozwolić.” W ten sposób opisuje ideę IKEI Ingvar Kamprad, założyciel sieci, który chciał, aby działalność firmy była kontynuowana jeszcze długo po jego śmierci. Dlatego […]
Czytaj
DATA
26 listopada 2019
Uncategorized
Otwieramy rynek nieruchomości komercyjnych dla inwestora indywidualnego
Metropolitan Investment to pierwszy w Polsce zespół wyspecjalizowa­ny w prowadzeniu projektów inwestycyjno – deweloperskich na rynku nieruchomości dochodowych dla klienta indywidualnego. Firma szyje portfele inwestycyjne na miarę dla inwestorów prywatnych i firm ro­dzinnych, kompleksowo przeprowadzając partnerów przez procesy związane z rynkiem nieruchomości i umożliwiając lokatę kapitału w re­alizowane projekty. W portfolio Spółki znajdują się m.in. […]
Czytaj
DATA
26 listopada 2019
Uncategorized
Rodzinne przedsiębiorstwo wkrótce obchodzi 70-lecie!
Najbliższy rok z pewnością będzie wyjątkowy dla brytyjskiej firmy rodzinnej zajmującej się produkcją karawanów pogrzebowych – w 2018 roku czekają ją 70. urodziny! Firma Wilcox Limousines została założona w 1948 roku przez Williama i Mayę Wilcox. Małżeństwo zawsze marzyło o własnym przedsiębiorstwie. Po 70 latach od powstania firmy, ich marzenie spełniło się w 100% – […]
Czytaj
DATA
26 listopada 2019
Uncategorized
Czy istnieje dobry rodzaj nepotyzmu?
Nepotyzm polega na faworyzowaniu członków rodziny lub przyjaciół pod względem eko­nomicznym lub w kwestii zatrudnienia. Przykładowo jest to sytuacja, gdy dana osoba przyj­muje do pracy przyjaciół lub członków rodziny, nie zważając na to, czy mają odpowied­nie kwalifkacje. Taka praktyka może mieć szkodliwy wpływ na firmę, ponieważ może ona spowodować utratę poparcia pozostałych, niefaworyzowanych pracowników. Obniża […]
Czytaj
DATA
26 listopada 2019
Uncategorized
POZBRUK – rodzina, pasja, szacunek
Nazwa „POZBRUK” od lat funkcjonuje w Wielkopolsce jako synonim kostki brukowej, ale zasięg założonej w 1985 roku przez Tomasza Nowickiego firmy znacznie wykracza poza ten region. POZBRUK to nie tylko lider krajowego rynku materiałów betonowych, ale i firma rodzinna z całkowicie polskim kapitałem, którą obecnie kierują dwa pokolenia z pomocą małżonków. O tym, jak ta […]
Czytaj
DATA
26 listopada 2019
Uncategorized
Fundusz private equity w firmie rodzinnej. Zły duch czy anioł stróż?
Wywiad z Wojciechem Jezierskim, Partnerem w Abris Capital Partners Fundusz private equity często kojarzy się przedsię­biorcom źle – że zabierze ich firmę, czyli dorobek ży­cia, że pozbawi nad nią kontroli itd. Jak to więc jest – taki fundusz to naprawdę zły duch, którego należy się obawiać, czy może anioł stróż, którego jednak warto mieć przy […]
Czytaj
DATA
26 listopada 2019
Uncategorized
Złotego Graala znajdziesz w Polsce Jak Bogusław Kowalski stworzył europejskiego lidera konserw
Bogusław Kowalski rozpoczynał od małego sklepu w Wejherowie wykorzystując szansę, jaką dał polskiemu biznesowi prywatnemu wolny rynek na początku lat 90. Podczas gdy większość konsumowała zyski w czasach, gdy sprzedać i kupić można było wszystko, on większość reinwestował. Nie bał się podjąć ryzyka wejścia na GPW, by prześcignąć konkurencję. Nie zabrakło mu również odwagi, by […]
Czytaj
DATA
26 listopada 2019
Uncategorized
Jak brat z bratem czy jak pies z kotem?
Jedna z najbardziej znanych i burzliwych historii rodzinnego konfliktu. Dwaj bracia zacięcie toczą batalię o wyższość dokładnie tego samego produktu. Narasta napięcie między ro­dzeństwem, które w końcu doprowadza do długoletniej, komicznej walki o… batonik. Na lewym batoniku karmel i czekolada rozpływają się po chrupiącym ciastku, na prawe kruche ciastko karmel i czekolada spadają falami. Każdy […]
Czytaj
DATA
26 listopada 2019
Uncategorized
Zespół wielopokoleniowy – obciążenie czy szansa?
Powszechnie uważa się, że innowacyjność to domena młodych. Zazwyczaj kojarzona jest też wyłącznie z digitalizacją. W rzeczywistości innowacyjność może być domeną każdej grupy wiekowej. Co więcej, grupy wielopokoleniowe kryją w sobie dodatkowy potencjał innowacyjności i tylko od zarządzających zależy, czy użyją „zapalnika”, aby ten potencjał skanalizować i uruchomić w organizacji. Bo innowacyjność to nie cecha […]
Czytaj
DATA
26 listopada 2019
Uncategorized
Rekrutacja intuicyjna. Czy naprawdę istnieje?
Szukasz nowego pracownika. Zastanawiasz się, jak przeprowadzić proces rekrutacji, żeby miał jak największe szanse powodzenia. Wybierasz najlepszą metodę. Działasz samodzielnie, prosisz o pomoc rekrutera lub zlecasz całość wyspecjalizowanej firmie. Zależnie od stano­wiska może być to luźna rozmowa i jedno spotkanie lub wieloetapowy proces, gdy szukasz szczególnie ważnych dla Ciebie kompetencji lub osób do kadry zarządzającej. […]
Czytaj
DATA
26 listopada 2019
Uncategorized
Poziomy świadomości w międzypokoleniowym zarządzaniu firmą rodzinną. Dlaczego to jest ważne?
Przedsiębiorcy, managerowie, liderzy zespołów, kierownicy działów; wszyscy posługują się wypracowanym przez lata doświadczeń systemem zarządzania, który pozwala im na mo­tywowanie, zarządzanie i kierowanie ludźmi tak, aby możliwe było osiąganie celów posta­wionych organizacji. Każdy z nich jednak, posiada swój unikatowy styl, wynikający nie tylko z wiedzy i praktyki, ale także z wartości, jakimi kierują się w […]
Czytaj
DATA
26 listopada 2019
Uncategorized
Gdy relacje zaczynają być przewagą, a nie powodem konfliktów Zarządzanie przez zespół
– Wyobraźcie sobie, że jest mój tata, taka czerwona osobowość, wojownik, który mówi „idzie­my tam, robimy to, szybko, dalej, dalej działajmy!”. I obok JA, nastawiona na zespół, cicha. Nie szkodzi! Nie ma w tym nic złego. Nie musimy naśladować naszych rodziców. Bądź sobą, bądź naturalna. Wtedy ludzie ci uwierzą i tobie zaufają – mówi o […]
Czytaj
DATA
26 listopada 2019
Uncategorized
Rozwój kompetencji sukcesora. Jak przygotować się do życiowej roli?
W Instytucie Biznesu Rodzinnego o sukcesorach zawsze myślimy w kategorii „bohaterów kolejnego pokolenia” – młodzi, ambitni, dynamiczni, z pomysłami. Nie boją się przekraczać granic. Często z głową w przyszłości, nie tu i teraz, wizjonerzy. To cecha łącząca ich z rodzica­mi – perspektywiczne, wizjonerskie myślenie. Myślenie o tym, kim mogą być w przyszłości, a nie o […]
Czytaj
DATA
26 listopada 2019
Uncategorized
Pasjonaci – Wojownicy Izabelli Wałkowskiej Jak sukcesorka firmy Plastwil zbudowała zespół na miarę współczesnych wyzwań
Gdy przejmowała stery w rodzinnym biznesie, jej firma była lokalnym graczem w regionie CEE. Dziś, po kilku latach działalności, podjęcia rynkowej rękawicy, pomimo ofert kupna firmy oraz położenia akcentu na silny, zgrany i dynamiczny zespół, zarządzany przez nią Plastwil jest globalnym graczem, który swoimi produktami konkuruje ze światowymi poten­tatami. Nie przeszkadza jej to, że firma […]
Czytaj
DATA
26 listopada 2019
Uncategorized
Siedem pułapek w procesie sukcesji – okiem praktyka
Mimo że o sukcesji mówimy już ponad 10 lat, to obecnie procesy te są nie tylko w fazie rozmów, lecz zdecydowanie przełożyły się już na praktyczne procesy wewnątrz firm. Coraz więcej nestorów podejmuje świadomą decyzję o konkretnych działaniach. Nic dziwnego – w ciągu najbliższych 5 lat co drugą polską rodzinną firmę czeka przecież zmiana pokolenio­wa. […]
Czytaj
DATA
26 listopada 2019
Uncategorized
Rynek pracy przyszłości – jakie są możliwe scenariusze zmian?
W ciągu ostatnich kilku lat zmiany, jakie zaszły na rynku pracy, przypominają bardziej rewolucję niż ewolucję. Za zdecydowaną część z nich bezpośrednio odpowiada transformacja cyfrowa, pozostałe dotyczą zmian potrzeb i oczekiwań pracowników, a także różnic, które powstały na styku młodszych i starszych pokoleń. W efekcie firmy stanęły w obliczu wielu nowych wyzwań dotyczących obszaru zarządzania […]
Czytaj
DATA
26 listopada 2019
Uncategorized
Debata magazynu FAMILY BUSINESS Employer branding, przyszłość rynku pracy i budowanie zespołów z perspektywy nowego pokolenia sukcesorów w firmach rodzinnych
Budowanie wizerunku pracodawcy staje się wyzwaniem każdego pracodawcy. Dotyczy to nie tylko firm rodzinnych, gdyż walka o zatrudnienie i utrzymanie utalentowanych pracow­ników czy zmniejszenie rotacji kadr stanowi dziś wyzwanie dla całego rynku pracy w Polsce. Dlaczego dzieje na niektóre oferty pracy na portalach pracy typu pracuj.pl nikt nie odpowia­da, a inne mają setki zgłoszeń, chociaż […]
Czytaj
DATA
19 listopada 2019
Uncategorized
Motywacja pracowników – spojrzenie praktyka
Dlaczego motywacja pracowników jest ważna z punktu widzenia przedsiębiorcy? Co na nią wpływa? Jak zadbać o wysoki poziom zaangażowania pracowników? Na te pytania znajdą Państwo odpowiedź w niniejszym artykule, opartym o praktyczne doświadczenia wyniesione z ponad 20-lat pracy w międzynarodowych korporacjach, średniej wielkości firm świadczących usługi profesjonalne oraz małych firm rodzinnych. Zacznijmy od kluczowego pytania: […]
Czytaj
DATA
19 listopada 2019
Uncategorized
Psychologia rodzinna ma wpływ na sukces w przedsiębiorstwach rodzinnych
Tłumaczenie: Piotr Stachyra Istnieje pewien bardzo dobrze zdefiniowany, lecz niewidzialny mechanizm kontrolny w przedsiębiorstwach rodzinnych zwany „systemem rodzinnym”. Niektórzy nazywają to psychologią rodzinną. Z punktu widzenia biznesu można stworzyć sprawne rozwiązanie problemów biznesowych, ale w firmach rodzinnych elementy kluczowe do wprowadzenia w życie tych rozwiązań wiążą się z psychologią rodzinną. Jeśli nie zwróci się na […]
Czytaj
DATA
19 listopada 2019
Uncategorized
Razem dla innych. Razem dla siebie.
Filantropia może być wartościowym uzupełnieniem działalności biznesowej, ale też sposobem na budowanie relacji w rodzinie opartych na zaufaniu, wartościach i zaangażowanym działaniu. Dlaczego warto uczynić filantropię rodzinną tradycją? I jak się do tego zabrać? Przedsiębiorcy mają często podobne oczekiwania względem działalności filantropijnej, jak do biznesu – chcą optymalnie zainwestować swój majątek. W powszechnej świadomości majątek […]
Czytaj
DATA
12 listopada 2019
Uncategorized
Słowacki potentat rowerowy
Historia braci, którzy dzięki swojej determinacji, ambicji i zaufaniu, stworzyli na Słowacji obracającego milionami euro rowerowego giganta i uplasowali swoją firmę w czołówce najbardziej rozpoznawalnych europejskich marek. Ich historia to wspaniały dowód na to, że aby rozpocząć biznes wystarczy wsłuchać się we własne potrzeby i stworzyć szansę do realizacji marzeń. To także przykład na to […]
Czytaj
DATA
12 listopada 2019
Uncategorized
Cyfrowa transformacja – czy każdy model biznesowy można zdigitalizować?
Spójrzmy na taki regał. Ot, kilka półek, prosto przyciętych, zalakierowanych, przygotowanych do skręcenia. Dostarczonych z fabryki najpierw do magazynu, a następnie do sklepu i w końcu do domu klienta. Całą tę drogę pokonuje w kartonowym pudle, które również niespecjalnie pozostawia szczególne pole do popisu w zakresie innowacji, o digitalizacji nie wspominając! Mam wrażenie, że producentów […]
Czytaj
DATA
12 listopada 2019
Uncategorized
Operacjonalizacja strategii biznesowej
Tekst jest fragmentem książki „Stawka większa niż biznes. Droga rozwoju firmy rodzinnej i rodziny biznesowej” – red. Peter May, Adrianna Lewandowska, wyd. PWN 2019. Książka do nabycia w księgarni Instytutu Biznesu Rodzinnego. Problem niezrealizowanych strategii jest jednym z najważniejszych współczesnych problemów zarządczych w światowych przedsiębiorstwach. Dziewięć na dziesięć firm nie potrafi zrealizować opracowanej przez siebie […]
Czytaj
DATA
12 listopada 2019
Uncategorized
Moc z kiełków – polska firma rodzinna na drodze do podboju Europy
Dorastała u boku ojca-wizjonera, który pozytywnie zaraził ją swoim wartościami i myśleniem, które o lata świetlne wyprzedzały aktualne trendy w odżywianiu. Naturalne produkty, transparentność marki, która sygnowana jest nazwiskiem jej rodziny od kilkudziesięciu lat. W rozwój firmy zaangażowana jest wspólnie z mężem, a jako mama pełnych energii trójki młodych chłopców, utrzymuje balans życia rodzinnego i […]
Czytaj
DATA
12 listopada 2019
Uncategorized
Polska Firma Rodzinna – kiedy uświadomiłem sobie, że tożsamość firmy MANTA, którą tworzę od dwóch dekad, od początku jest RODZINNA
Początki miał trudne. Zaczynał od handlu grami na warszawskim bazarze. Później przeszedł na tzw. „legal” i założył własną firmę. Nie miał świadomości, że pracując na co dzień z żoną i innymi członkami swojej rodziny, tak naprawdę na co dzień buduje tożsamość firmy rodzinnej. Choć odkrył ją niedawno, to kierując się swoimi wartościami, tworzył taką firmę […]
Czytaj
DATA
12 listopada 2019
Uncategorized
Firmy rodzinne – co zadziała?
W poniższym artykule ostatnie już zasady zarządzania firmą rodzinną. Czy trzeba stosować je wszystkie? Nie – to oczywiście zależy od wielkości firmy, struktury rodziny czy branży, w jakiej działa firma. Ale pisząc wskazówki miałem świadomość, że patrząc przez pryzmat swojej działalności większość firm rodzinnych powinna co jakiś czas analizować reguły skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem. Tłumaczenie: Marietta […]
Czytaj
DATA
12 listopada 2019
Uncategorized
10 długowiecznych CEO w polskich firmach rodzinnych
Polski biznes prywatny w tym roku świętuje 30 lat wolności gospodarczej. Narodziło się w tym czasie wiele firm rodzinnych, które są polskimi wizytówkami zarówno na rynku lokalnym jak i międzynarodowym. Jednakże wielu przedsiębiorców postawiło „na swoje” znacznie wcześniej niż po 1989 roku. Były to czasy, gdy niekoniecznie własność prywatna była dobrze odbierana. Jednakże nie poddali […]
Czytaj
DATA
12 listopada 2019
Uncategorized
Ultramaratończyk biznesu – zbudował firmę z klocków, które są wizytówką Polski na całym świecie
Pierwsze kroki w biznesie stawiał prowadząc obwoźną dystrybucję automatów do gier. Za zarobione na pierwszej maszynie pieniądze kupił drugą i tak zaczęła się jego biznesowa przygoda, w głąb której coraz odważniej stawiał kolejne kroki. Jako pierwszy w historii polskiego biznesu wyemitował reklamę telewizyjną w segmencie gier i zabawek. Jego firma jest wizytówką Polski na arenie […]
Czytaj
Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów analitycznych, realizacji usług i bezpieczeństwa oraz reklamowych, z wykorzystaniem profilowania. Korzystając z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki pliki cookies będą automatycznie zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności Serwisu.

Akceptuję
Zaloguj się
0