Rada programowa

prof. dr hab. Maciej Stradomski
Przewodniczący Rady Programowej
Doktor habilitowany finansów, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doradca podatkowy. Specjalista z zakresu transakcji fuzji i przejęć na rynku prywatnym, strategii finansowych oraz nadzoru właścicielskiego. Doświadczenie zdobywał w bankowości, firmach doradczych oraz funduszu typu private equity. Zainteresowanie firmami rodzinnymi miało swoje odzwierciedlenie w temacie rozprawy habilitacyjnej  pt. „Finansowanie obce firm rodzinnych na rynku niedoskonałym”. Kierownik i uczestnik projektów KBN m.in. z zakresu innowacji finansowych i strategii finansowania przedsiębiorstw. Członek Rad Nadzorczych spółek kapitałowych. Pracownik Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych na Uniwersytecie Ekonomicznym  w Poznaniu. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu finansów przedsiębiorstw i firm rodzinnych. Zrealizował dotychczas kilkadziesiąt projektów doradczych w zakresie  restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz transakcji kapitałowych.
Dowiedz się więcej
Linkedin
prof. dr hab. Jan Jeżak
Członek Rady Programowej
Prof. zw dr hab. w zakresie nauk o zarządzaniu Uniwersytetu Łódzkiego oraz kierownik Katedry Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa Uniwersytetu. Autor bądź współautor ponad 130 publikacji. Odbył liczne staże zagraniczne, podczas których wykładał na uniwersytetach w Pittsburghu, Chicago oraz Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Ceniony ekspert i konsultant oraz członek rad nadzorczych kilku spółek, w tym Rady Nadzorczej Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego w Warszawie. Aktualnie jest przewodniczącym lub członkiem wielu organizacji naukowych takich jak: Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorstw w Łodzi, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Euro-Asia Management Studies Association (EMSA) oraz Congress of PoliticalEconomists (COPE) International. Obszary zainteresowań: nowoczesne tendencje w zarządzaniu strategicznym oraz corporategovernance.
Dowiedz się więcej
prof. dr hab. Waldemar Frąckowiak
Członek Rady Programowej
Kierownik Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Niekwestionowany autorytet w świecie nauki oraz uznany praktyk biznesu. Specjalista z zakresu finansów i rynków kapitałowych. Autor ponad 350 opracowań naukowych. Ukończył Harvard University Business School w USA i regularnie wykłada na wielu znanych uniwersytetach Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej.
Członek rad nadzorczych dużych spółek sektora produkcyjnego i finansowego. Należał do Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Senior konsultant Grant Thorton i zaprzysiężony rzeczoznawca Sądu Gospodarczego w Poznaniu.

Laureat wielu prestiżowych nagród międzynarodowych i krajowych, jak Złoty Krzyż Zasługi, Beta 2009 – Nagroda za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania finansami, Medal Komisji Edukacji Narodowej, czy też Medal Social HonoraryFreedom „Za zasługi w dziele budowy integracji wolnych narodów Europy”.

Wśród głównych zainteresowań obszarów badawczych znajdują się inwestycje i rynki kapitałowe, fuzje i przejęcia oraz finanse przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej
Linkedin
prof. dr hab. Krzysztof Wach
Członek Rady Programowej
Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie od 2001 roku pracuje w Katedrze Przedsiębiorczości i Innowacji, od 2013 roku kierownik Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i Międzynarodowej. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, ekspert z zakresu przedsiębiorczości, specjalista zwłaszcza z przedsiębiorczości międzynarodowej, strategicznej i rodzinnej, autor kilkunastu książek, ponad 150 publikacji naukowych, redaktor naczelny kwartalnika naukowego ,,Entrepreneurial Business and EconomicsReview’’ (EBER), członek komitetów redakcyjnych kilku czasopism naukowych, w tym rocznika „Przedsiębiorczość – Edukacja”.

W latach 2012-2014 pełnił funkcję krajowego eksperta OECD oraz eksperta Komisji Europejskiej ds. przedsiębiorczości, jest uczestnikiem międzynarodowych projektów edukacyjnych i badawczych (m.in. Jean Monnet, Atlantis, International Visegrad Fund, Central EuropeanInitiative), odbył gościnne wykłady m.in. w Grand Valley State University (Grand Rapids, USA), Roosevelt University (Chicago, USA), University of Detroit Mercy (Detroit, USA), Loyola University Chicago (Chicago, USA), Northumbria University (Newcastle, UK), University College London (UK), UniversidadPolitecnica de Cartagena (Kartagena, Hiszpania). Członek wielu międzynarodowych stowarzyszeń naukowych, m.in. Academy of International Business (AIB), European International Business Academy (EIBA), International Council for Small Business (ICSB), United StatesAssociation for Small Business and Entrepreneurship (USASBE), Strategic Management Society (SMS), EntrepreneurshipResearch and Education Network of Central EuropeanUniversities (ERENET).
Dowiedz się więcej
Linkedin
prof. dr hab. Łukasz Sułkowski
Członek Rady Programowej
Prorektor Społecznej Akademii Nauk w Łodzi oraz dyrektor studiów podyplomowych realizowanych we współpracy z Clark University. Od roku 2004 pełni funkcję Redaktora Naczelnego kwartalnika „Organizacja i Kierowanie.” Był koordynatorem ds. badań oraz ekspertem w 3 projektach europejskich. Brał udział w wielu projektach badawczych między innymi „Determinant rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce” (2004 – 2005) oraz „Prokonkurencyjne strategie dla Polski” (1999-2002). Odbywał staże badawcze między innymi w Hiszpanii i na Ukrainie. Dorobek naukowy prof. Dr hab. Łukasza Sułkowskiego obejmuje ponad 110 publikacji z zakresu zarządzania.
Główne obszary zainteresowań badawczych to: kultura organizacyjna, zarządzanie międzykulturowe, społeczne determinanty zarządzania (np. więzi rodzinne) epistemologia i metodologia zarządzania, rozwój zasobów ludzkich – metodyka kształcenia i szkolenia personelu.
Dowiedz się więcej
Linkedin
prof. dr hab. Aleksander Surdej
Członek Rady Programowej 
Ekspert Centrum im. Adama Smitha, ekonomista i socjolog, profesor i kierownik Katedry Stosunków Europejskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Współautor pracy ,,Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji’’ oraz autor licznych artykułów. 
Dowiedz się więcej
Linkedin
Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów analitycznych, realizacji usług i bezpieczeństwa oraz reklamowych, z wykorzystaniem profilowania. Korzystając z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki pliki cookies będą automatycznie zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności Serwisu.

Akceptuję
Zaloguj się
0