Raportowanie niefinansowe i ESG

Raportowanie niefinansowe i ESG

Jesteś właścicielem firmy rodzinnej i chcesz przygotować swoją organizację do raportowania niefinansowego zgodnego z Corporate Sustainability Reporting Directive?

Zgodnie z założeniami dyrektywy „Corporate Sustainability Reporting Directive” (CSRD) wszystkie duże przedsiębiorstwa będą zobowiązane do raportowania danych ESG od  environmental (środowisko), social (społeczeństwo ) i corporate governance (ład korporacyjny). To wszystko razem stanowi kryterium oceny zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, które jest coraz częściej brane pod uwagę zarówno przez inwestorów, pracowników, jak i klientów.

Raport ESG powinien być opracowany już za 2026 r. To oznacza sprawozdanie niezbędnych danych za 2025, czyli 2024 rok powinien być okresem intensywnych przygotowań, edukacji, budowania wewnętrznych struktur i zespołów, opracowania polityk czy projektowania wartościowej strategii funkcjonalnej ESG.

Z naszego doświadczenia wynika, że jest to proces wymagający czasu, adaptacji do nowych wymagań rynkowych oraz niejednokrotnie otwartości na zmiany w modelu biznesowym, które zbudują długoterminową przewagę konkurencyjną – nie na pokolenia, ale dla pokoleń!

Tym samym opracowaliśmy kompleksowy zestaw usług, dedykowany firmom rodzinnym, który w swoich niuansach różni się od klasycznego procesu realizowanego w firmach nieprywatnych i nierodzinnych.

Audyt zrównoważonego rozwoju

Usługa obejmuje identyfikację stopnia integracji wartości zrównoważonego rozwoju na poziomie biznesu, rodziny i właścicieli. W tej części, w gronie rekomendowanym przez właścicieli, przedstawiamy kluczowe korzyści, szanse i regulacje związane ze zrównoważonym rozwojem. Rozmowy indywidualne, w gronie rodziny i potencjalnego zespołu po stronie firmy, umożliwiają nam zaproponowanie adekwatnych rozwiązań, tworzących sprzyjające środowisko dla wdrażania zrównoważonego rozwoju.

W kolejnym kroku dokonujemy oceny wpływu organizacji na kwestie środowiskowe (w tym granice planetarne), społeczne i ładu. Do badania wykorzystujemy metodykę Kate Roworth „Doughnut Economics” i autorskie narzędzia Instytutu Biznesu Rodzinnego. Proces prowadzimy w formule warsztatowej.

Efekty audytu zrównoważonego rozwoju:

  1.  Zwiększona świadomość rodziny właścicielskiej i włączonych managerów w zakresie zrównoważonego rozwoju.
  2. Zidentyfikowany stopień integracji wartości zrównoważonego rozwoju na poziomie biznesu, rodziny i właścicieli.
  3. Opis kluczowych wpływów (impacts) organizacji i rodziny na ESG i łańcuch wartości.
  4. Audyt polityk i działań organizacji w obszarach: ład, łańcuch wartości, środowisko, klienci, pracownicy

Badanie istotności

Jednym z kluczowych etapów prac przygotowawczych w zakresie opracowania raportu niefinansowego jest przeprowadzenie badania istotności. Od wyników tej części procesu zależy kształt i zakres docelowego raportu. Badanie umożliwia identyfikację istotnych wpływów, ryzyk i szans, które powinna sprawozdawać firma. Badanie istotności przeprowadzamy zgodnie z najnowszymi wytycznymi dyrektywy CSRD i European sustainability reporting standards (ESRS)

Efekty badania istotności:

Raport z analizy istotności w całym łańcuchu wartości.

Opracowanie wewnętrznych struktur wsparcia i raportowania ESG

Pomagamy w opracowaniu i opisaniu wewnętrznych struktur wsparcia i raportowania ESG zgodnego z wymaganiami dyrektywy CSRD. Jest to niezbędny proces umożliwiający opracowanie składu organów administrujących, zarządzających i nadzorczych, ich role i obowiązki oraz dostęp do wiedzy fachowej i umiejętności w kwestiach związanych ze zrównoważonym rozwojem. Jest to również etap, w którym wykorzystujemy autorskie narzędzia Instytutu Biznesu Rodzinnego, uwzględniające specyfikę i potrzeby rodzin właścicielskich.

Opracowanie raportu

Pomagamy w opracowaniu raportu zgodnego z najnowszymi wymaganiami dyrektywy CSRD i ESRS. Przygotowanie dokumentu jest procesem wymagającym ścisłej współpracy z zaangażowanymi po stronie organizacji specjalistami. Realizacja wcześniej opisanych zadań tj. audyt zrównoważonego rozwoju, badanie istotności, opracowanie wewnętrznych struktur wsparcia jest dobrym startem do prac analitycznych i redakcyjnych. Zebrane dane umożliwiają zaplanowania struktury sprawozdania, opisanie wpływów, ryzyk i szans, wskaźników, polityk oraz ich efektów.

Efekty opracowania raportu:

Efektem procesu jest opracowanie kompletnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych.

Może zainteresuje Cię również

Społeczność Pokolenia RE

Odwiedź stronę www

Sprint strategiczny

Dowiedz się więcej

Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów analitycznych, realizacji usług i bezpieczeństwa oraz reklamowych, z wykorzystaniem profilowania. Korzystając z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki pliki cookies będą automatycznie zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności Serwisu.

Akceptuję
Zaloguj się
0