Kategorie

Firma Rodzinna to marka

„Firma rodzinna to marka” zawiera podsumowanie wyników prac badawczych realizowanych przez Instytut Biznesu Rodzinnego w okresie luty 2016 – październik 2016, w ramach projektu Statystyka firm rodzinnych realizowanego z grantu udzielonego przez Komisję Europejską (692654-18/12/2015). Głównym celem postawionym w badaniu było określenie udziału przedsiębiorstw rodzinnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw w Polsce. Projekt realizowano również w Bułgarii, we Włoszech, w Danii, Finlandii, Holandii i na Malcie.
Podmiotem zamawiającym była Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME). Projekt realizowany był w ramach Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw MŚP (COSME) 2014-2020, przyjęty przez rozporządzenie (UE) nr 1287/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2013 roku. 

Firmy rodzinne w Polsce dopiero nabierają świadomości własnego potencjału.      A to ważne i pilne jeśli mają skutecznie przejść zmianę pokoleniową.

Poznań, 24 stycznia 2017 – Tylko 36% polskich firm uważa się za rodzinne, wynika z raportu „Firma rodzinna to marka” opracowanego przez Instytut Biznesu Rodzinnego na podstawie badań w ramach projektu „Statystyka firm rodzinnych”. W porównaniu z zagranicą to niewiele. Potencjał firm rodzinnych jest zdecydowanie większy.

Pierwsze tak kompleksowe badanie w Polsce, którego celem było m.in. opracowanie metodyki badawczej firm rodzinnych oraz klasyfikacji definicji. Zespół badawczy przyjął założenia Modelu 5 POZIOMÓW DEFINICYJNYCH, który przyporządkowuje firmy rodzinne do jednej z pięciu kategorii: od firm, które są w posiadaniu osób fizycznych / rodzin (najniższy poziom 5. – przedsiębiorstwa potencjalnie rodzinne) do firm, która obok takich elementów jak własność w rękach rodziny czy świadomość rodzinności, przeszły proces sukcesji (najwyższy poziom 1. – wielopokoleniowa firma rodzinna).

Rys. Model 5 poziomów definicyjnych

źródło: Więcek – Janka E. , Lewandowska A.

Jak wynika z raportu, ponad 90 proc. zbadanych firm zadeklarowało, że właścicielami, którzy posiadają ponad 50% udziałów w firmie są osoby prywatne i rodziny . To 5 poziom w modelu, który weryfikuje jedynie kryterium własności firmy. Natomiast poziom 4 to już tylko 36% – to firmy, które same siebie postrzegają jako rodzinne.

Ta bardzo duża rozpiętość pomiędzy poziomem 5 i 4 w modelu definicji świadczy o tym, że pomiędzy tymi dwoma zmiennymi jest obszar do działań w zakresie zwiększania świadomości rodzinności – mówi dr Adrianna Lewandowska, prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego. W czynniku rodzinności, z którym utożsamia się firma rodzinna zawarty jest nie tylko potencjał wizerunkowy – firmy zarządzanie przez rodzinę właścicielską są postrzegane jako bardziej wiarygodne, autentyczne i zdeterminowane do dostarczania dobór i usług jak największej jakości. Są ukierunkowane na długi czas działania. 

Firmy, które przyjmują tożsamość rodzinnej – mają też szansę lepiej przygotować się do zmiany pokoleniowej. Uznając swoją rodzinność odkrywają, że jest to również obszar, który trzeba profesjonalizować np. przez wprowadzenie mechanizmów Ładu biznesu i rodziny.

Ład biznesu i rodziny kluczem do długowieczności firmy

Świadomość własnej rodzinności jest kluczem do wprowadzenia ładu biznesu i rodziny. Jeżeli firmy rodzinne same siebie nie postrzegają w tych kategoriach trudno oczekiwać, że będą wprowadzać profesjonalizację w zakresie rodzinności. To w przypadku wyzwania sukcesyjnego staje się kluczowe – o ile w pierwszym pokoleniu ważna jest profesjonalizacja biznesu, o tyle w zmianie pokoleniowej profesjonalizować należy zwłaszcza relacje rodzinne, które bywają trudnym i konfliktogennym obszarem.

Profesjonalizacja obszaru rodzinnego staje się konieczna jeśli firma myśli o wielopokoleniowości. Za dwa pokolenia w Polsce mogło by być dwukrotnie więcej firm rodzinnych niż w krajach Europy Zachodniej. Aż 87 proc. właścicieli firm chce przekazać władzę w ręce rodziny mówi dr Marta Widz – ekspert Instytutu Biznesu rodzinnego, która prowadziła kompleksowe badania nad sukcesją w ramach prac na Uniwersytecie w St. Gallen w Szwajcarii. Jest to najwyższy odsetek planowanych sukcesji wewnątrzrodzinnych.

Rzeczywiście można by mówić o tym, że firm rodzinnych będzie więcej, gdyby równocześnie właściciele tych zaczęli przygotowywać się do zmiany pokoleniowej między innymi przez wprowadzenie ładu biznesu i rodziny. Ich wprowadzanie to wielomiesięczne procesy.

Największym wyzwaniem czekającym polskie firmy rodzinne w najbliższych latach jest proces zmiany pokoleniowej – przekazanie wiedzy, władzy i własności przy zachowaniu wartości, które spajają biznes oraz rodzinę. Konfrontacja z tak złożonym tematem, jakim jest zmiana pokoleniowa, względnie regulacja sukcesji, może i powinna rozciągnąć się na wiele lat –dodaje dr Adrianna Lewandowska.

Nieodpowiednio przeprowadzona pierwsza fala procesów sukcesyjnych w Polsce to zagrożenie dla polskiej gospodarki. Firmy rodzinne nie tylko nie wykorzystują swojego potencjału w komunikacji z klientami czy partnerami, ale i nie widzą potrzeby wdrażania elementów ładu rodzinnego i nie planują procesu zmiany międzypokoleniowej. Tym samym zagrożone są zarówno polskie firmy, jak i polska gospodarka.

Dlatego od sukcesyjnych decyzji właścicieli oraz powodzenia pierwszej fali procesu zmiany zależy nie tylko byt ich rodzin, ale i tysiące miejsc pracy w całej Polsce. Dlatego warto mieć świadomość jak wzmacniać potencjał długowieczności i uznając swoją rodzinność – wprowadzić mechanizmy ładu. Do elementów ładu należą np. wartości, konstytucja firmy rodzinnej, rada rodziny czy zjazdy rodzinne. Wprowadzenie ich pozwala myśleć o długowieczności firmy.

Szykując firmy do długowieczności, warto sięgnąć po sprawdzone na świecie mechanizmy ładu rodzinnego. To co w mojej praktyce doradczej najczęściej powoduje najlepsze przygotowanie firmy do zmian jest Konstytucja rodziny. W konstytucji zawarte są regulacje dotyczące podejmowania decyzji, członkostwa w rodzinie przedsiębiorców oraz wytyczne do procesu sukcesji. Dokument jest zbiorem zasad postępowania opracowanym przez członków rodziny we współpracy z doradcą sukcesyjnym i staje się drogowskazem dla wszystkich uczestników procesu – opowiada dr Adrianna Lewandowska, Prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego i kierownik projektu „Statystyka firm rodzinnych”.

źródło: Instytut Biznesu Rodzinnego

Polska jest przedsiębiorczym krajem, o czym świadczy liczna zbiorowość firm. Ważnym filarem przedsiębiorczości są natomiast firmy rodzinne, które budują swoją strategię na tradycyjnych wartościach. Rola firm rodzinnych w gospodarce jest nie do przecenienia, choć ich udział w tworzeniu PKB jest wyraźnie niższy niż w rozwiniętych gospodarkach. Według moich szacunków firmy rodzinne według definicji przedsiębiorstw o tożsamości rodzinnej (36% ogólnej grupy przedsiębiorstw) odpowiadają za ok. 18% polskiego PKB. W krajach rozwiniętych ten odsetek przekracza 50%. – mówi Grzegorz Maliszewski, Główny Ekonomista Banku Millennium.

źródło: Instytut Biznesu Rodzinnego

Marka firmy rodzinnej – niewykorzystany potencjał

Wśród firm identyfikujących swą tożsamość jako rodzinną (36% ankietowanych firm) ponad połowa uważa, że warto wyodrębnić osobną kategorię biznesu: „firma rodzinna”, by wyraźniej podkreślić tożsamość firm rodzinnych.

Kryzys finansowy spowodował kryzys zaufania konsumentów do „bezimiennych” koncernów międzynarodowych. Dlatego konsumenci poszukują i ufają biznesom „z twarzą”, gdzie wiadomo, kto stoi za danym przedsiębiorstwem. Firmy rodzinne nastawione na wielopokoleniowość są zdecydowanie bezpieczniejszym partnerem do prowadzenia biznesu, a w oczach klientów produkty wytworzone przez polskie zakłady wywołują większa dumę z użytkowania, a także pomagają budować polski kapitał.

– Przy nawiązywaniu kontaktów staramy się zawsze komunikować, że jesteśmy firmą rodzinną i wbrew pozorom bardzo często otwiera nam to drzwi do współpracy – szczególnie w przypadku, gdy członkowie rodziny osobiście angażują się w działania na zagra­nicznych rynkach – mówi Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG S.A.

Przedsiębiorstwa rodzinne są postrzegane jako godne zaufania, ponieważ działają długoterminowo, a to obliguje je do wzięcia odpowiedzialności za produkty czy usługi, które oferują. Realizują strategię uwzględniającą dobro swego otoczenia, a także wykazują się ciekawymi projektami autorskimi na rzecz pracowników, klientów, społeczeństwa lub środowiska naturalnego. A klienci poszukują prawdziwych unikalnych historii i doznań. To dzięki temu przedsiębiorstwa rodzinne mają przewagę w budowaniu marki, tzw. „authentic brands”: marki z oryginalną historią, ciągłością, zaangażowaniem rodziny właścicieli, wartościami. Najlepsze firmy rodzinne odwołują się do klientów na poziomie zarówno racjonalnym, jak i emocjonalnym.

Wyłonienie i promocję tak wyjątkowych przedsiębiorstw rodzinnych ma na celu konkurs „Firma Rodzinna Roku – kreator odpowiedzialności biznesowej i społecznej” (www.firmarodzinnaroku.pl). W konkursie nagradzane są firmy rodzinne, które w szczególny sposób mogą osiągnąć balans między biznesową skutecznością a społeczną odpowiedzialną biznesu. Sekret tych przedsiębiorstw przejawia się przede wszystkich w opieraniu swych decyzji na wartościach,  które przez lata są krzewione i pielęgnowane w rodzinie biznesowej. Niejednokrotnie rodziny te nie pozostają obojętne na swoje otoczenie, dobro i rozwój lokalnej społeczności. Jury konkursu ocenia nie tylko ich biznesową efektywność, ale równocześnie właśnie społeczne zaangażowanie

Informacje o raporcie

Raport „Firma rodzinna to marka” zawiera podsumowanie wyników prac badawczych realizowanych przez Instytut Biznesu Rodzinnego w okresie luty 2016 – październik 2016, w ramach projektu Statystyka firm rodzinnych realizowanego z grantu udzielonego przez Komisję Europejską (692654-18/12/2015). Głównym celem postawionym w badaniu było określenie udziału przedsiębiorstw rodzinnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw w Polsce. Projekt realizowano również w Bułgarii, we Włoszech, w Danii, Finlandii, Holandii i na Malcie.

Podmiotem zamawiającym była Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME). Projekt realizowany był w ramach Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw MŚP (COSME) 2014-2020, przyjęty przez rozporządzenie (UE) nr 1287/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2013 roku.

Informacje o Instytucie Biznesu Rodzinnego

Instytut Biznesu Rodzinnego jest think tankiem zajmującym się pozyskiwaniem i upowszechnianiem wiedzy o firmach rodzinnych w Polsce. Powstał z inicjatywy dr Adrianny Lewandowskiej, zaangażowanej od wielu lat zarówno naukowo, jaki i biznesowo w tematykę przedsiębiorczości rodzinnej.  Celem działania Instytutu Biznesu Rodzinnego jest zwiększanie poziomu profesjonalizacji polskich firm rodzinnych, poprzez szerzenie wiedzy, dobrych praktyk, prowadzenie i publikowanie wyników badań naukowych, rozwój i szerzenie wiedzy oraz wymianę doświadczeń krajowych i zagranicznych.

Do inicjatyw Instytutu należą publikacja magazynu „FAMILY BUSINESS. Zarządzanie firmą rodzinną” (www.familybusiness.pl), Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych (www.kongresfirmrodzinnych.pl) oraz Kongres Next Generation. Siła drugiego pokolenia (www.nextg.pl).

Więcej informacji na stronie www.ibrpolska.pl/

Informacje o Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS

Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS – jako instytucja gospodarki budżetowej podporządkowana Prezesowi GUS – pełni funkcje ogólnopolskiej i międzynarodowej placówki kształcenia statystycznego dla potrzeb pracowników oraz instytucji służb statystyki publicznej.

Świadczy także usługi edukacyjne oraz badawcze na rzecz innych jednostek i instytucji oraz osób w zakresie objętym przedmiotem działania, w tym prowadzi i organizuje działalność wspomagającą naukowe badania statystyczne i innowacyjne.

Centrum zapewnia doskonałe warunki do przeprowadzania sympozjów, narad i konferencji, spotkań firmowych i imprez integracyjnych. Usytuowane jest na wysokiej skarpie Zalewu Zegrzyńskiego, na skraju sosnowego lasu, w atrakcyjnym turystyczno-wypoczynkowym miejscu, blisko Warszawy.

http://www.cbies.stat.gov.pl

Treść tylko dla zalogowanych użytkoników. Zaloguj się by przeczytać.
Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Zobacz również

DATA
9 grudnia 2020
Raporty i badania
Odpowiedzi firm rodzinnych na COVID-19 w raporcie European Family Businesses
Jakie taktyki przyjęły firmy rodzinne z Unii Europejskiej, w odpowiedzi na COVID-19? Gorący Raport European Family Businesses objął 61 firm wywodzących się z UE. Wśród nich znalazły się trzy działające w Polsce firmy: Drutex, LUG, Raben. Firma rodzinna LUG S.A – wiodący producent oświetlenia postawił na innowacje. Ich specjalne lampy z UV dziś pomagają w […]
Czytaj
DATA
25 lutego 2020
Raporty i badania
Model BELIEFS™ nowe spojrzenie na wyzwania w zmianie pokoleniowej. Autorski model oceny firm rodzinnych.
Deficyty na poziomie komunikacji, transparentności decyzji w zakresie zmiany pokoleniowej ujawniły, że tylko 9% pracowników firm rodzinnych wie, czy firma ma przygotowany plan sukcesji. Nadto, sukcesorzy u progu przejęcia odpowiedzialności za firmę wciąż nie mają decyzyjności. Tylko 40% z nich ma poczucie wpływu na decyzje strategiczne. Co druga rodzina biznesowa przyznała, że relacje w rodzinie […]
Czytaj
DATA
10 lutego 2020
Raporty i badania
Preferencje sukcesyjne polskich przedsiębiorców rodzinnych
Zainteresowanie polską przedsiębiorczością rodzinną, założycielami firm rodzinnych, którzy nadali rytm polskiej gospodarce po ponad 25 latach działania na wolnym rynku, ich rodzinami, które mają ogromny wpływ na kształtowanie i trwałość rodzinnych biznesów, procesem sukcesji oraz sukcesorami, w których rękach spoczywa nadanie kierunku rozwoju i opracowania wizji przyszłości firmy, jest obecnie tak intensywne, tak żywe i […]
Czytaj
Newsletter
Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów analitycznych, realizacji usług i bezpieczeństwa oraz reklamowych, z wykorzystaniem profilowania. Korzystając z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki pliki cookies będą automatycznie zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności Serwisu.

Akceptuję
Zaloguj się
0