Dobra organizacja czasu kluczem do balansu biznesu i życia rodzinnego

Jak budować jakość życia z zachowaniem właściwych relacji między pracą a życiem prywatnym w firmie rodzinnej? Czy balans między pracą a rodziną w rodzinnej firmie jest w ogóle możliwy? Jak zarządzać czasem?

Eksperci oraz sami przedsiębiorcy wymieniają najczęściej trzy sfery życia pozostające w szczególnie silnym konflikcie z pracą. To rodzina, wypoczynek oraz zdrowie. W literaturze mówi się wiele o balansie między nimi – work – life balance. Czy utrzymanie równowagi znaczy, że tyle samo uwagi i czasu przeznaczyć należy na pracę w firmie, ile dla rodziny? Czy to utrzymanie równowagi jest gwarantem sukcesu?

Przecież jako właścicielowi firmy rodzinnej…

… zależy Ci na rodzinie, na zapewnieniu jej dobrego i godnego życia, ponieważ właśnie dlatego stworzyłeś firmę rodzinną. Zależy Ci na dobrych relacjach z żoną, z dziećmi, z najbliższymi. Chcesz dbać o czas wolny i żyć zdrowo i szczęśliwie.
… zależy Ci na pracy, na kreowaniu, wprowadzaniu innowacji, rozwijaniu pomysłów w firmie rodzinnej.

Zastanawiasz się, jak pogodzić te najważniejsze dla Ciebie obszary życia w taki sposób, by zapewnić między nimi balans, a nie konflikt. Jak osiągnąć dobrostan – jakość życia, dobre relacje między pracą a życiem prywatnym?

Skomplikowana równowaga

Niektórzy maksymalnie wykorzystują czas na pracę, rozwój zawodowy i osobisty – karierę stawiają na pierwszym miejscu zaniedbując życie rodzinne. Inni najwięcej swojego czasu oddają rodzinie, dzieciom, współmałżonkowi, rodzicom, mniej dbając o pracę i rozwój zawodowy. Jeżeli właściciele czy pracownicy w firmie rodzinnych mają nadmiar zadań, wymagań albo są perfekcjonistami, to napięcia mogą być tak duże, że wpływają negatywnie na pozostałe obszary życia, w tym na funkcjonowanie w rodzinie. Jeżeli to w życiu rodzinnym mają zbyt wiele obowiązków, niezałatwionych spraw czy nierówno podzielone zadania, to także powoduje napięcia i odbija się na życiu zawodowym. Każdy może przeżywać oba rodzaje konfliktów – praca – rodzina oraz rodzina – praca.


Warto odpowiedzieć sobie na pytanie, w jakich obszarach uzyskanie zadowolenia jest najważniejsze. Większość osób uważa, że we wszystkich. Jeżeli tak, to zharmonizowanie poszczególnych obszarów jest nieodzowne. Zatem w firmie rodzinnej ważne jest, by mieć pełną świadomość, że praca i rodzina stanowią integralną część życia i wzajemnie się przenikają.
Dlatego ważne jest, że aby nie szufladkować oddzielnie pracy i rodziny, ponieważ oba te obszary przenikają się. Pracownicy spoza rodziny powinni wiedzieć, jaką wagę właściciel przywiązuje do relacji rodzinnych, a rodzina musi wiedzieć i rozumieć, że praca w firmie jest jej wspólnym dobrem.

Wzajemne wzbogacanie: praca i życie rodzinne

Praca i życie rodzinne wzbogacają się wzajemnie. Doświadczenia z jednej z ról przenoszą się na pozostałe role. Czyli doświadczenia z pracy wzbogacają życie rodzinne, a doświadczenia z obszaru rodziny wzbogacają naszą pracę. Kompetencje zdobywane w pracy przekładają się na lepsze funkcjonowanie w rodzinie (m.in. kompetencje miękkie), a pozytywne emocje w życiu rodzinnym przenoszą się na efektywność w pracy.
Warto też z dużą refleksją odpowiedzieć sobie na pytanie czym jest sukces w życiu:

• Co dla Ciebie oznacza sukces w każdej z ról, jakie pełnisz w życiu – w roli przedsiębiorcy, pracownika, ojca, matki, żony, męża, córki, syna, kolegi?

• Dlaczego w niektórych rolach osiągasz sukces, a w niektórych nie?


Jeżeli refleksje będą systematycznie często „gościć” w głowie właściciela, to uda mu się sprawnie kontrolować zachowania i wybory w poszczególnych obszarach, a oznacza dużą szansę na to, że uda mu się także połączyć priorytety i zadbać zarówno o sprawy zawodowe – biznesowe, jak i o osobiste, zdrowotne i rodzinne. A harmonia w obszarach praca – rodzina, rodzina – praca wiąże się z większym szczęściem małżeńskim i satysfakcją z życia rodzinnego.
Jeżeli jednak właściciel odczuwa konflikt w obszarze praca w firmie – rodzina, lub rodzina – praca w firmie, to może obserwować u siebie różne niepokojące i nieprzyjemne objawy, takie jak: zmęczenie psychiczne, poczucie wyczerpania, rozdrażnienie, poczucie bycia pod stałą presją i niemożność poradzenia sobie w różnych sytuacjach: pogarsza się poziom wykonywania różnych prac, pojawiają się problemy ze snem, bóle głowy, infekcje, lęki, pogarsza się zdrowie psychofizyczne. U osób tych obniża się poczucie jakości życia, jak i poczucie mniejszej satysfakcji z małżeństwa i życia rodzinnego i mniej efektywne funkcjonowanie w rodzinie.

Brak czasu źródłem konfliktu

Podczas wieloletnich kontaktów z firmami rodzinnymi, a także integrując obszary własnego biznesu i własnej rodziny, przyglądałam się zarówno tym, którzy odnoszą sukcesy w zawodzie i jednocześnie mają satysfakcjonujące życie osobiste i rodzinne, ale także tym, u których w obu tych obszarach jest konflikt – czyli mało satysfakcjonujące osiągnięcia w pracy i trudności w życiu rodzinnym.Źródeł konfliktu praca – rodzina i rodzina – praca jest wiele, ale warto skupić się na najważniejszym z nich – na czasie. Czas może powodować konflikt dwojako. Po pierwsze, gdy na wykonanie zadań związanych z pełnieniem jednej z ról, (np. w pracy) właściciel czy pracownik musi przeznaczyć tak dużo czasu,
że uniemożliwia to prawidłowe pełnienie tej roli
w rodzinie. Po drugie, gdy pełniąc jedną z ról właściciel czy pracownik jest w ciągłym stanie presji, napięcia, i utrudnia mu to zaangażowanie w zadania w drugiej roli.
Warto zmienić podejście do życia i zrozumieć,
że nie trzeba PO RÓWNO DZIELIĆ swojego czasu i uwagi w najważniejszych obszarach życia, lecz tak je zharmonizować, by działać efektywnie. Potraktuj życie zawodowe, osobiste i rodzinne jako całość i zadbaj o tę całość!
W firmach rodzinnych kultura organizacyjna firmy – najczęściej kultura klanu – jest przyjazna rodzinie. Aby mieć wpływ na jakość życia swój i pracowników, właściciel powinien przeznaczyć wystarczająco dużo czasu na diagnozę i budowanie przyjaznej kultury organizacyjnej firmy. W jaki sposób wykorzystać i zarządzać czasem, by harmonizować różne obszary życia i osiągać sukces? Jak zarządzać sobą w czasie, aby czas ten sprzyjał efektywnej pracy?

Zastanów się:

• Czy przystępując do pracy masz jasno wytyczony cel? Czy szeregujesz cele, nadajesz im wagę, hierarchię, priorytety. Czy cel główny masz zawsze przed oczami?
• Czy potrafisz koncentrować się na priorytetach?
• Czy pracujesz zgodnie z przyjętym przez siebie planem ?
• Czy potrafisz scalać czas w bloki o nie pozwalać, by ci przeszkadzano?
• Czy na zadania trudne wykorzystujesz „lepszy” czas?
• Czy masz jasno i czytelnie wyznaczone uprawnienia?
• Czy przyzwyczajasz innych, że masz zawsze czas?
• Czy niezbędne informacje masz pod ręką?
• Czy jesteś przygotowany na pojawienie się czasu jałowego? I czy jest to dla Ciebie nadwyżka do racjonalnego zagospodarowania?
• Czy nagradzasz innych za to, że cenią twój czas? Jak cenisz punktualnych?
• Czy unikasz „złodziei” czasu?
• Czy usprawniasz gospodarowanie własnym czasem?
• Czy pamiętasz o przerwach i relaksie?

Zarządzanie sobą w czasie to podejmowanie określonych decyzji, ważnych dla osiągania wysokiej jakości życia. A wysoką jakość życia osiągamy wtedy, gdy traktujemy życie zawodowe, osobiste i rodzinne jako całość i o tę całość dbamy. Wśród korzyści dobrego gospodarowania sobą w czasie wymienić można m.in. efektywne zarządzanie wydajnością pracy, kontrola stresu, realizacja większej liczby pomysłów, większa satysfakcja z wykonywanej pracy, kontrola celów długookresowych, wystarczająco dużo czasu na pracę, rodzinę, wypoczynek, możliwość zadbania o własne zdrowie.

Dbając o dobro rodziny warto świadomie wprowadzić rodzinne zwyczaje, rytuały, które pozwalają wspólnie spędzać czas w takim wymiarze, jaki jest potrzebny dla tworzenia dobrych relacji.

Jak efektywnie gospodarować sobą w czasie?

Psychologiczną strategią pomocną w efektywnym gospodarowaniu swoimi zadaniami i sobą w czasie jest potęga pozytywnego myślenia. Ukierunkowanie naszego umysłu na sukces, a nie na porażkę, to jedna z przesłanek wykorzystania posiadanego potencjału. To, jak myślimy, ma wpływ na to, jak działamy. Jak to się ma do gospodarowania czasem? Im trwalej zagnieździ się w naszym umyśle przekonanie, że jesteśmy nieefektywni i że nie jesteśmy w stanie się poprawić, tym trwalsze będzie poczucie zwątpienia. Negatywne myślenie jest nawykiem destrukcyjnym. Bacznie należy zwracać uwagę na myśli. Negatywne myśli dobrze jest zastąpić pozytywnymi.
Metod wsparcia się w pozytywnym myśleniu jest wiele i warto je poznać i wprowadzać w życie. Zatem ja proponuję zwykle na warsztatach ćwiczenia pogłębiające świadomość i kształtujące umiejętności i pozytywne nawyki w zarządzaniu sobą w czasie: asertywne radzenie sobie z oczekiwaniami innych w taki sposób, by jednak decydować świadomie i kontrolować swój czas, budujące pozytywną wewnętrzną motywację radzenie sobie ze stresem i emocjami w taki sposób, by zyskiwać swój potrzebny czas i najważniejsze – wyznaczanie celów i priorytetów do realizacji w określonym przez siebie czasie. Prawidłowa motywacja do wprowadzenia zmiany oraz prawidłowe nastawienie do osiągania harmonii we wszystkich obszarach życia plus prawidłowe, indywidualne techniki, to w efekcie uzyskiwanie dobrego i satysfakcjonującego zarządzanie sobą w swoim czasie i wzrost satysfakcji z życia we wszystkich jego obszarach.

Autor
Wiesława Machalica
Psycholog, coach, ekspert Instytutu Biznesu Rodzinnego
Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów analitycznych, realizacji usług i bezpieczeństwa oraz reklamowych, z wykorzystaniem profilowania. Korzystając z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki pliki cookies będą automatycznie zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności Serwisu.

Akceptuję
Zaloguj się
0