Bankowość mobilna Aplikacja mobilna dla przedsiębiorców

Pierwsze skojarzenie z użytkownikiem aplikacji mobilnej to młody czło­wiek, przedstawiciel pokolenia Y czy Z, poświęcający dużo czasu na życie w wirtualnym świecie, ciągle on-line w sieciach społecznościowych, ko­munikujący się poprzez smartfona. Tymczasem aplikacja mobilna może być użytecznym narzędziem do zarządzania finansami przedsiębiorstwa, szczególnie dla osób, których praca jest związana z częstymi pobytami poza biurem.

Bank Millennium, jako pierw­szy bank w Polsce, już w 2012 roku udostępnił aplikację mobilną dla przedsiębiorstw. To nowoczesne rozwiązanie nie tylko zapewnia dostęp do pełnej infor­macji o rachunkach bankowych, ale umożliwia także dokonywanie operacji finansowych za pomocą telefonu komórkowego lub tabletu. Wystarczy uruchomienie aplikacji i niezbędne informacje dotyczące stanu rachunków bieżących, kart oraz lokat są natychmiast dostęp­ne. Jest to niezwykle ważne, gdy trzeba ustalić pozycję gotówkową w firmie, będąc poza biurem.

Kolejną użyteczną funkcją jest możliwość wykonania przelewów krajowych (również tych eks­presowych – Express ELIXIR oraz SORBNET) i przelewów pomiędzy rachunkami własnymi firmy, z bie­żącą lub przyszłą datą realizacji. W aplikacji można również doko­nywać autoryzacji transakcji zdefi­niowanych w systemie bankowości internetowej Millenet przez inne­go użytkownika na „drugą rękę”, zgodnie z regułami autoryzacji. Jest to szczególnie istotne w na­głych sytuacjach lub w przypadku, gdy osoba autoryzująca nie ma możliwości skorzystania z kom­putera stacjonarnego, np. gdy jest w podróży służbowej, na konfe­rencji czy spotkaniu biznesowym. Poprzez aplikację mobilną przelew można zatwierdzić w dowolnym miejscu i czasie. System zapewnia także możliwość wygenerowania potwierdzeń w formacie PDF do każdej operacji widocznej w histo­rii rachunku oraz przesłanie ich na wskazany adres e-mail.

Aplikacja mobilna dla przedsię­biorstw posiada wbudowany mo­duł Millennium Forex Trader, za­pewniający wygodny dostęp do rynku walutowego. Tym samym w jednej aplikacji posiadacz ra­chunku dla przedsiębiorstw w Ban­ku Millennium może w łatwy spo­sób zarządzać pozycją walutową firmy – zawierać transakcje kasowe oraz terminowe we wszystkich wa­lutach dostępnych w tabeli kurso­wej banku.

Aplikacja mobilna to również wy­soki poziom bezpieczeństwa – do­stęp jest chroniony indywidualnym kodem PIN, zlecenia autoryzowane są poprzez hasło mobilne, a jako dodatkowe narzędzie autoryzacji wykorzystywane są H@sła SMS.

Aplikacja jest stale rozbudowywa­na – trwają prace nad wdrożeniem funkcji przelewu VAT i przelewów zagranicznych.

Pobranie oraz użytkowanie aplika­cji jest bezpłatne. Aplikacja mobil­na dostępna jest dla urządzeń po­siadających następujące systemy operacyjne:

• Android w wersji 2.2 lub wyższej (aplikację można pobrać ze sklepu Google Play)

– głównie urządzenia firm: Sam­sung, Sony, HTC, ASUS,

• iOS w wersji 5.0 lub wyższej (aplikację można pobrać z sklepu AppStore)

– urządzenia firmy Apple (iPhone, iPod Touch, iPad),

• BlackBerry 10.0 lub wyższej (aplikację można pobrać ze sklepu BlackBerry World)

– urządzenia BlackBerry.

ART. SPONSOROWANY

Pozostałe numery

Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów analitycznych, realizacji usług i bezpieczeństwa oraz reklamowych, z wykorzystaniem profilowania. Korzystając z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki pliki cookies będą automatycznie zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności Serwisu.

Akceptuję
Zaloguj się
0