Fundacje rodziny Meyer Stała własność w stoczni w Finlandii i Niemczech

Fundacje rodziny Meyer

Stała własność w stoczni w Finlandii i Niemczech

Rodzina Meyer zajmuje się budowaniem statków od 221 lat. Sukces rodzinnej firmy od samego początku opierał się na strategii długoterminowej, w której dbano o rozwój technologiczny, poszerzanie kompeten­cji pracowników oraz reinwestowanie zysków. Podstawą sukcesu firmy jest jej stabilna struktura własnościowa. Mając na celu zapewnienie stabilności również w przyszło­ści, właściciele zdecydowali się ulokować swoje udziały w fundacjach rodzinnych. Forma prawna takiej fundacji jest sprawdzoną strukturą gwarantującą długotrwałe utrzyma­nie majątku w rękach jednej osoby, wspierając w ten sposób stały rozwój stoczni w miejscowościach: Turku, Papenburgu i Warnemünde.

Rodzinny biznes rozwinął się w małej lokalnej stoczni w Papenburg (Niemcy), a następnie rozrósł do rozmiarów światowego lidera na niszowym rynku statków pasażer­skich, promów oraz statków specjalnego przeznaczenia, posiadającego trzy stocznie w dwóch krajach. Przedsię­biorstwo rodziny Meyer przetrwało przez ponad 221 lat i cały czas rozwijało się na pełnym wyzwań, wysokokonku­rencyjnym rynku stoczniowym na świecie. Popyt na stat­ki przez te wszystkie lata był bardzo niestabilny, a tempo zmian technologicznych przyspieszało.

Aby przetrwać na rynku, rodzina Meyer zastosowała dłu­goterminową strategię polegającą na rozwoju technolo­gicznym, poszerzaniu zakresu umiejętności pracowników stoczni i reinwestowaniu zysków. Podstawą dla wyżej wy­mienionych jest stabilna struktura własnościowa – także w przyszłości.

Obecnie do biznesu wkracza nowe pokolenie: 39-letni dr Jan Meyer angażuje się w przedsiębiorstwie od 2008 roku, a od 2014 roku jest CEO Turku Oy. 1 czerwca 2016 roku jako jeden z dyrektorów Meyer Werft w Papenburgu do biznesu dołączył 34-letni Tim Meyer. Kontrolę nad systemem in­formatycznym wszystkich stoczni na stanowisku główne­go specjalisty ds. informatyki przejmuje 33-letni przejął dr Paul Meyer.

W reakcji na zmiany w zespole rodzina Meyer zdecydowa­ła się ulokować swoje udziały w dwóch rodzinnych funda­cjach. Dzięki temu w przyszłości jedna z fundacji będzie długoterminowym właścicielem Meyer Turku Oy, a druga będzie posiadać udziały w niemieckiej firmie rodziny Mey­er. Założenie fundacji nie będzie miało wpływu na zarzą­dzanie operacyjne.

– Fundacje rodzinne są dla nas idealną strukturą, aby utrzymać jednego, stałego właściciela dla stoczni w Turku, Papenburgu i Warnemünde – także w przyszłych pokole­niach. Decydując się na ten krok chcemy zabezpieczyć naj­ważniejsze czynniki warunkujące nasz długotrwały sukces, a także utrzymać rodzinny charakter firmy – podkreśla Ber­nard Meyer.

_

Tłumaczenie: Maja Peplińska

Na podstawie: www.meyerwerft.de/en

Pozostałe numery

Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów analitycznych, realizacji usług i bezpieczeństwa oraz reklamowych, z wykorzystaniem profilowania. Korzystając z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki pliki cookies będą automatycznie zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności Serwisu.

Akceptuję
Zaloguj się
0