BAZA WIEDZY

Akademia Sukcesora Mokate

Za silnymi firmami stoją silne rodziny biznesowe – o prawdziwości tego stwierdzenia mogli przekonać się Uczestnicy programu menadżerskiego Akademia Sukcesora podczas ostatniego zjazdu w firmie rodzinnej MOKATE. Prezes dr Adam Mokrysz, reprezentant czwartego pokolenia, podczas dwóch dni dzielił się z grupą Sukcesorów swoją wiedzą i doświadczeniami dotyczącymi prowadzenia rodzinnego biznesu.

Dwudniowe spotkanie w żorskiej siedzibie Grupy Mokate rozpoczęło się prelekcją CEO dr Adama Mokrysza, przywitał Sukcesorów i opowiedział wieloletnią historię rodziny Mokrysz. Uczestnicy mieli wyjątkową możliwość dyskusji z Prezesem o wartościach, ładzie rodzinnym oraz biznesowym. Młodzi przedsiębiorcy „z pierwszej ręki” otrzymali unikatową wiedzę od Mentora, który w przeszłości również stał przed wyzwaniem sukcesji.

Jeśli realizujemy wizję stabilnego przedsiębiorstwa, zarządzanego przez kolejne generacje, sukcesja przebiega w możliwie najbardziej naturalny sposób. Jest to stopniowe, trwające wiele lat, przekazywanie wybranych zadań i kształcenie w kluczowych dla biznesu umiejętnościach oraz wpajanie wartości, które stoją u podstaw naszej kultury zarządzania. To kultura oparta na pasji tworzenia, stwarzająca warunki do rozwoju, w otwarty sposób wspierająca pracujące z nami osoby w każdym podejmowanym przedsięwzięciu. Od najmłodszych lat przyzwyczajamy przyszłych następców do podejmowania ryzyka i brania za nie odpowiedzialności oraz do współpracy z rodzeństwem. Sukcesja nie byłaby możliwa bez wsparcia wszystkich członków naszej rodziny, którzy aktywnie działają na rzecz Mokate – radził młodym sukcesorom Adam Mokrysz.

Tego dnia sukcesorzy z firm rodzinnych mieli również możliwość zwiedzenia siedziby MOKATE, zetknięcia się z najnowszymi technologiami, zobaczenia jak wygląda proces produkcyjny oraz degustacji przepysznych kaw, herbat, deserów, czy lodów.

Po dokładnym poznaniu „od podszewki” firmy MOKATE, Sukcesorzy drugiego dnia pracowali nad wyzwaniem postawionym przez Mentora dr Adama Mokrysza. Ich zadaniem było opracowanie mechanizmów, które wzmocnią pozycję rodziny strategii marketingowo-promocyjnej, która pozwoliłaby na wzmocnienie wizerunku MOKATE jako firmy rodzinnej w Polsce oraz globalnie. Uczestnicy wypracowane pomysły mieli zaszczyt zaprezentować przed samym Prezesem, a kreatywność i odmienność rozwiązań spotkała się z pozytywnym odbiorem dr Adama Mokrysza.

Tego typu spotkania są niezwykle istotne. Tylko w takich warunkach młodzi sukcesorzy mogą spotkać podobnych sobie ludzi. Platforma jaką jest Akademia Sukcesora pokazuje z jak licznymi, drobnymi problemami muszą mierzyć się sukcesorzy – tutaj mogą je omówić z ludźmi, którzy przechodzą przez to samo – podkreśla Jakub Kołodziej, ekspert Instytutu Biznesu Rodzinnego.

 

Jeśli chcesz dołączyć do Akademii Sukcesora i wśród młodych przedsiębiorców z polskich firm rodzinnych rozwijać swoje kompetencje i zdolności niezbędne do przejęcia sterów przedsiębiorstw, a przy tym odwiedzić i od środka zobaczyć jak funkcjonują największe polskie firmy rodzinne jak LUG, MOKATE, Ochnik czy GRAAL, zapraszamy do kontaktu!