BAZA WIEDZY

Ostatni tydzień minął pod znakiem drugiego pokolenia sukcesorów w firmach rodzinnych. Przygotowywani do roli przejęcia odpowiedzialności za zbudowane przez swoich rodziców, w trakcie ostatnich dekad, rodzinne majątki w postaci rodzinnych firm, młodzi następcy rozpoczęli wyjątkowy program managerski. Opiewający zarówno w warsztatowe zjazdy eksperckie jak i wizyty studyjne u mentorów – właścicieli wiodących firm rodzinnych w Polsce, Akademia Sukcesora to półroczny program dedykowany przyszłym liderom rodzinnych biznesów, autorstwa wiodącego eksperta pracującego nad strategiami, sukcesjami i ścieżkami karier drugiego pokolenia największych polskich firm rodzinnych i rodzin biznesowych, dr Adrianny Lewandowskiej – Prezesa Instytutu Biznesu Rodzinnego.

IMG_8937

Trzydniowy zjazd w Poznaniu rozpoczął się od sprintu managerskiego, w którym sukcesorzy poznali od strony technicznej proces budowania strategii międzypokoleniowej w firmie, modele biznesowe, narzędzia service design, design thinking oraz praktyczne aspekty funkcjonowania Strategicznej Karty Wyników (Balanced Scorecard) w firmie rodzinnej. Grupa sukcesorów w ramach realizacji własnych projektów w Akademii Sukcesora, przez dwa dni realizowała projekt budowy własnej firmy, który na koniec pierwszego zjazdu został poddany gruntownej analizie i ocenie. Trzeci dzień zjazdu stał pod znakiem rozmów indywidualnych sukcesorów z coachem, na podstawie których zostanie stworzony konkretny plan rozwoju kompetencji, które sukcesor chciałby w przyszłości rozwijać. Uczestnicy przedstawili nam swoje oczekiwania wobec programu Akademii Sukcesora, własnych biznesowych ambicji i marzeń. Indywidualne podejście do każdego z nich zaowocuje indywidualnym planem rozwoju.

 

Do Akademii można jeszcze dołączyć. Sukcesorzy, którzy chcieliby rozwijać swoje zdolności managerskie oraz odbyć wizyty studyjne u właścicieli takich firm jak Ochnik, LUG S.A., GRAAL, poznać ich biznesowo-rodzinną historię oraz zobaczyć, jak funkcjonują te najlepsze polskie firmy rodzinne od środka, mogą skorzystać z oferty Last Minute. Zapisy na www.akademiasukcesora.pl