BAZA WIEDZY

Statystyka w firmach rodzinnych IBR

W lutym 2016 roku Instytut Biznesu Rodzinnego rozpoczął projekt „Statystyka w Firmach Rodzinnych”. Finansowanie projektu pochodzi z grantu udzielonego przez Europejską Komisję (692654 – 18/12/2015)

 
Podmiotem zamawiającym jest Agencja Wykonawcza ds. sektor małych i średnich przedsiębiorstw (EASME). Projekt ­będzie realizowany w ramach Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MŚP (COSME) 2014 – 2020, przyjęty przez rozporządzenie (UE) nr 1287/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2013 r. Instytut Biznesu Rodzinnego jest koordynatorem projektu na terenie Polski. Projekt wystartował również w Bułgarii, Włoszech, Danii, Finlandii Holandii i na Malcie.
 

CEL PROJEKTU

 
Głównym założeniem projektu jest opracowanie metodologii liczenia firm rodzinnych w Polsce i przeprowadzanie badania. Będzie to najdokładniejsze badanie przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce i da odpowiedź na kluczowe dziś pytanie – „Ile jest firm rodzinnych w Polsce?”

Do realizacji grantu Instytut Biznesu Rodzinnego zawiązał konsorcjum w skład, którego weszło Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS, które odpowiada za przeprowadzenie badania ankietowego oraz nadzór nad poprawnością zbierania danych.
 

DEFINICJA FIRMY RODZINNEJ

 
IBRPolska opracował założenia, metodykę oraz ankietę badawczą. W badaniu przyjęto definicję zaproponowaną w raporcie opracowanym przez:

EUROPEAN COMMISSION
ENTERPRISE AND INDUSTRY DIRECTORATE-GENERAL pod tytułem: „FINAL REPORT OF THE EXPERT GROUP OVERVIEW OF FAMILY–BUSINESS–RELEVANT ISSUES: RESEARCH, NETWORKS, POLICY MEASURES AND EXISTING STUDIES”

Brzmi ona:

Firmę, bez względu na rozmiar, należy uważać za rodzinną, jeżeli:

  • Większość głosów jest w posiadaniu osoby (osób) fizycznej, która założyła firmę albo nabyła udziały w firmie, lub w posiadaniu jej małżonka, rodziców, dzieci albo bezpośrednich spadkobierców dzieci.
  • Głosy większościowe mogą być bezpośrednie lub pośrednie.
  • Przynajmniej jeden przedstawiciel rodziny albo krewny jest zaangażowany w zarządzanie lub administrowanie firmą.
  • W przypadku spółek notowanych na giełdzie mówi się o firmie rodzinnej, jeśli rodzina założyła lub nabyła udziały w firmie lub jej potomkowie posiadają 25% głosów wynikających z posiadanego kapitału. 

Uwzględniając specyfikę polskiego rynku przedsiębiorstw rodzinnych związanego z uwarunkowaniami historycznymi I “boomu” przedsiębiorczości lat 90 postawiono dodatkowe cele pozwalające na spojrzenie na zasięg pojęcia przedsiębiorstwa rodzinnego z trzech poziomów: od najbardziej krytycznego do łagodnego, co szczegółowo uwzględniono w metodyce badań.

Raport z badnaia zostanie opublikowany na stronie Instytutu Biznesu Rodzinnego w okolicach grudnia 2016.

Zachęcamy do zapisania się do naszego newslettera oraz zaglądania do naszych social mediów:

facebook.com/IBRPolska

twitter.com/IBRPolska

Share