BAZA WIEDZY

Charakterystyka firm rodzinnych związana jest z unikalnym połączeniem trzech obszarów: profesjonalnego prowadzenia firmy, własności firmy w rękach rodziny oraz chęci przetrwania firmy rodzinnej w kolejnych pokoleniach. Odpowiednie zestawienie tych obszarów jest w stanie pomóc w firmie w osiągnięciu przewagi konkurencyjnej, ale może również przysporzyć przedsiębiorstwu rodzinnemu wielu problemów.

W Polsce w obliczu zmian systemowych, które nastąpiły po roku 1989 r. umożliwione zostało powstanie nowych, prywatnych firm. Wiekszość powstałych w tym okresie przedsiębiorstw to firmy rodzinne. Po 25 latach od tamtego zdarzenia nasz kraj stoi u progu pierwszej wielkiej fali sukcesji.

Czy przebiegnie ona po myśli właścicieli i ich firmy przetrwają kolejne pokolenia? Czy polskie firmy rodzinne dalej będą stanowić o sile napędowej rodzimej gospodarki? Czy dzieci z firm rodzinnych są przygotowane do tej zmiany i czy mają motywację do podjęcia się kontynuacji działania?

Zmiana pokoleniowa w firmie rodzinnej jest wysoce skomplikowana i wymaga odpowiedniego zbalansowania wszystkich w ten proces zaangażowanych, czyli właścicieli, rodziny oraz firmy. Często poza problemami stricte biznesowymi dochodza również te natury emocjonalnej związanej z aspiracjami nestora czy sukcesora.

Do jakich wniosków doszliśmy? Jaką przyszłość planują dzieci z firm rodzinnych? Jak wypadamy na tle ogólnoświatowym (34 kraje wzięły udział w projekcie GUESSS)?

PDF

POBIERZ RAPORT

 

FacebookTwitterGoogle+Podziel się