BAZA WIEDZY

NexGeneration Perspective – badanie wpływu sukcesora na internacjonalizację firm rodzinnych

Jako Instytut Biznesu Rodzinnego angażujemy się w wiele badań z obszaru przedsiębiorczości rodzinnej.

Nasz Ekspert, dr Alicja Hadryś-Nowak, prowadzi badanie pt „NexGeneration Perspective”.
Jest to badanie, którego wyniki zamieszczone będą w publikacji habilitacyjnej.

Badanie ma na celu identyfikację czynników związanych z sukcesorem: jaki wpływ na internacjonalizację przedsiębiorstwa rodzinnego ma kolejne pokolenie. Efektem ma być zaproponowanie programów rozwoju liderów przedsiębiorstw rodzinnych w otoczeniu międzynarodowym.

Zapraszamy sukcesorów do wypełnienia krótkiego formularza na temat firmy rodzinnej!

Badanie trwa około 10 min i jest anonimowe.
Sukcesorzy nie muszą być z przedsiębiorstw rodzinnych aktywnych na rynkach międzynarodowych.

BADANIE

Książka powstała po habilitacji będzie dostępna na wiosnę 2019. Dostępny będzie również raport z badania.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z dr Alicją Hadryś-Nowak

mail: ahadrys@ibrpolska.pl