BAZA WIEDZY

Instytut Biznesu Rodzinnego powstał w Poznaniu w 2011 roku z inicjatywy dr Adrianny Lewandowskiej. Działa na zasadach non-profit, by wspierać polskich przedsiębiorców rodzinnych, badaczy zajmujących się szeroko pojętą tematyką przedsiębiorczości rodzinnej. Skupia wokoło siebie grono ekspertów.

Instytut Biznesu Rodzinnego jest Centrum Wiedzy o firmach rodzinnych:

  • Prowadzimy badania naukowe i analizy dotyczące przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce i za granicą
  • Formułujemy idee i koncepcje profesjonalizacji przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce
  • Tworzymy platformę wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy światem nauki i biznesu
  • Stymulujemy rozwój przedsiębiorczości rodzinnej w kolejnych pokoleniach przedsiębiorców

Instytut jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, w rejestrze stowarzyszeń i fundacji pod numerem KRS 0000465414