KNOWLEDGE BASE

Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Safin – Przewodniczący Rady Programowej

Prof. Krzysztof Safin

Prof. dr hab. Krzysztof Safin

 

Prof. dr hab. Jan Jeżak – Członek Rady Porgramowej

prof. dr hab. Jan Jeżak

prof. dr hab. Jan Jeżak

 

prof. dr hab. Maciej Stradomski – Członek Rady Porgramowej

Prof. dr hab. Maciej Stradomski

 

Prof. dr hab. Krzysztof Wach – Członek Rady Porgramowej

Krzysztof Wach

Prof. dr hab. Krzysztof Wach

 

Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski – Członek Rady Porgramowej

Prof. dr hab Łukasz Sułkowski

Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

 

Prof. dr hab. Jan Klimek – Członek Rady Porgramowej

prof. dr hab. Jan Klimek

prof. dr hab. Jan Klimek