BAZA WIEDZY

Sukcesorze! Weź udział w badaniu! Wymienisz się doświadczeniami z młodym pokoleniem firm rodzinnych na całym świecie – wypełniając ankietę możesz wybrać opcję otrzymania zestawienia swoich odpowiedzi z wyborami innych respondentów, a wyniki są zbierane w ponad 30 krajach. Na tej podstawie powstanie raport analizujący sytuację firm rodzinnych na świecie – partnerem raportu jest Instytut Biznesu Rodzinnego.

Ankieta będzie otwarta do 10 sierpnia, jej wypełnienie powinno zająć ok. 15 minut, można ją znaleźć pod linkiem.

Zachęcamy do wzięcia udziału!

Więcej informacji na temat poprzedniej edycji badania NextGen Survey znajdziesz tutaj.

Share