BAZA WIEDZY

Czy mamy czas, by planować? Czy warto zastanawiać się nad przyszłością? A może po prostu brać życie teraz, takie, jakie jest? Również to gospodarcze?

Aktywność czy re-aktywność?

Wiele prowokacyjnych pytań i… zaskakujących odpowiedzi. To wszystko podczas wystąpienia dr Adrianny Lewandowskiej, Prezesa Instytutu Biznesu Rodzinnego, podczas konferencji poświęconej kompetencjom jutra, organizowanej przez PARP, której Instytut Biznesu Rodzinnego był Partnerem Merytorycznym. Konferencja odbyła się 27 października w Poznaniu.

Dr Lewandowska była też prelegentem pierwszej konferencji z cyklu „Dialog dla kompetencji jutra”, która odbyła się w sierpniu w Gdańsku.